Depressie - Burn-out

Volgens Wilma

Veel mensen hebben klachten, die lijken op burn-out, overspannenheid of depressie. Klachten als vermoeidheid, nergens zin in hebben, slecht slapen, depressieve gevoelens e.d. Wanneer mensen zich bij mij melden met een dergelijke diagnose, of nog niet, kijk ik altijd zonder "etiket" naar de persoon in kwestie. Ik kijk, benader en behandel zonder oordeel ten einde het door hem of haar voorgelegde probleem op te lossen. Door een open houding naar de cliënt aan te nemen, voelen mensen zich welkom, veilig en gewaardeerd.

Daarbij neem ik zeker in acht, dat als ik merk, dat de cliënt in kwestie elders beter geholpen kan worden, ik dit ook bespreek en zo nodig naar een passender oplossing zoek, een en ander uiteraard in overleg. Ik zal verder niet ingaan op de symptomen van dit soort klachten, want daar heeft u zich waarschijnlijk al erg in verdiept, mogelijk herkent u uzelf in één of meerdere hierboven beschreven verhalen van (ex)-cliënten.

Heeft u vragen of behoefte aan contact? Vul dan het contactformulier in.

Ervaring, veiligheid en liefdevol

Copyright © 2013 Wilma Batenburg.  All Rights Reserved. In samenwerking met Kevin Wubbels.