Onder de aandacht: Begeleiding bij rouwverwerking

Geen vooroordelen, geen clichés, geen standaard oplossingen, maar rust, reflectie, jezelf zijn, een liefdevolle benadering en bovenal een oprecht luisterend oor. Ik help u graag verder, neem gerust contact met mij op. Een eerste stap zou een vrijblijvende telefonische afspraak kunnen zijn. U doet beknopt uw verhaal en ik informeer u over mijn werkwijze. Bevalt dit contact, dan volgt een persoonlijke kennismaking.

Rouw

We onderscheiden verschillende vormen van rouw. Bij iedere vorm staat “verlies” centraal. In mijn praktijk krijg ik met veel vormen van rouw te maken. Voor persoonlijke, ingrijpende verhalen, verwijs ik u graag naar de volgende praktijkvoorbeelden. Twee vormen van rouw en bijbehorende rouwverwerking wil u graag speciaal onder de aandacht brengen. Namelijk:
 
Verwerking van het verlies door overlijden zonder hulp van dierbaren. Ik kom er zelf niet uit, hulp van familie en vrienden voegt niet.

In een rouwproces is steun en begrip van familie en vrienden van groot belang. Het zijn de mensen die dichtbij u staan, die naar u luisteren zonder oordeel, die u een gevoel van geborgenheid kunnen geven en waarvan u dingen aanneemt. Wat nu wanneer deze mensen er niet voor u zijn, of wanneer u niet bij hen terecht kan? De stap naar hulp van buiten is in dit geval het overwegen meer dan waard.
 
Verwerking van het verlies door zelfdoding van een dierbare. Ik ben enorm aangedaan door zelfdoding in mijn directe omgeving.
 
Geconfronteerd worden met de dood is in veel gevallen heftig. In geval van zelfdoding, lijkt er sprake van een extra dimensie in het proces van rouwen en rouwverwerking. De waarom? vraag komt in mijn gesprekken met nabestaande vaak al snel aan bod. Maar ook onbegrip, boosheid en zelfverwijt zijn onderwerpen die veelvuldig de revue passeren. Had ik het niet kunnen voorkomen? Waarom heb ik het niet zien aankomen? Zelfverwijt in de meest pure zin. Het is belangrijk om dergelijke vragen voor te leggen aan een ander. Maak het bespreekbaar en zoek daarbij zo nodig hulp.

Rouwproces

Rouwen doet iedereen op een eigen manier en in een eigen tempo. Standaarden zijn er niet en dat is maar goed ook. Wel kunnen we stellen dat karaktereigenschappen van grote invloed zijn op het rouwproces en rouwverwerking. Welke karaktereigenschappen zijn kenmerkend voor u? Hieronder een aantal tegengestelde eigenschappen waarvan u zult begrijpen dat ze van invloed zijn op het rouwproces:

  • Ik ben introvert/extrovert.
  • Ik laat me leiden door emotie/ratio.
  • Bij mij is het glas altijd half vol/leeg.
  • Ik ben mentaal sterk/labiel.

Ook zaken als leeftijd, afkomst en de band met diegene waarom wordt gerouwd beïnvloeden het proces.
 
We kunnen het rouwproces en de rouwverwerking grofweg opdelen in drie delen. Wanneer ik een dergelijk proces mag begeleiden, beginnen we altijd met het “luchten van het hart”, ik luister en leef mee. In de volgende fase stellen we de overledene centraal. Wie was deze persoon nu eigenlijk echt? We bespreken, mits dit onderdeel is van de hulpvraag, de goede maar ook de minder goede kanten van de overledene. We proberen te duiden waarom de overledene handelde zoals hij/zij deed. Vaak confronterend maar ook heel fijn en mooi. In de derde fase komen de tot dan toe onbesproken zaken aan bod, vrijwel altijd gevolgd door aanvaarding.

Herkenbaar?

Vroeg of laat krijgen we allemaal met rouwen en rouwverwerking te maken. Iedereen gaat daar op zijn of haar eigen manier mee om. Helaas hoort rouwen bij het leven, maar het went nooit. Tijdens het rouwproces steken vaak fysieke klachten en mentale klachten de kop op. Meestal spelen “zwakke” plekken in het fysiek als eerste op. Daarnaast slaapt men vaak slecht en komen vervelende dromen voor. Mentaal voelt men zich futloos, depressief, er wordt veel gehuild en de zin in leuke dingen ontbreekt. Wanneer er vooruitgang zit in het rouwproces, wanneer u het gevoel heeft dat de rouwverwerking u steeds makkelijker af gaat, dan komt u er waarschijnlijk zelf bovenop. Heeft u het gevoel dat u vastloopt in het rouwproces of vreest u dat u er niet op eigen kracht uit gaat komen, zoek dan hulp! Ik zou u graag een luisterend oor willen bieden. Schroom niet, neem contact met mij op. Samen komen wij eruit.
 
Warme groet,
 
Wilma Batenburg

 

Ervaring, veiligheid en liefdevol

Copyright © 2013 Wilma Batenburg.  All Rights Reserved. In samenwerking met Kevin Wubbels.