Wilma

Ik ben Wilma Batenburg (1953), getrouwd en moeder van vier kinderen. Opgegroeid in een medisch wetenschappelijk gezin. Na jarenlang zelfstandig werkzaam te zijn geweest als specialiste in de verzorgende branche heb ik 22 jaar geleden de overstap naar de 'psychologie' gemaakt.

Mijn hele leven al heb ik grote interesse gehad in de psychologie. Mede daarom heb ik in 1993 de opleiding tot regressietherapeut gevolgd. Inmiddels ben ik alweer vele jaren regressietherapeute en beman ik mijn eigen praktijk. Mijn werk inspireert me, boeit me en geeft me ontzettend veel voldoening.

Met als basis mijn theoretische opleiding SRN (Stichting Reïncarnatie- therapie Nederland) benader ik veel zaken vanuit mijn eigen ervaring. Mijn levenservaring speelt dan ook een belangrijke rol in de begeleiding en ondersteuning van mijn cliënten.

Mijn werkplek is in Vreeland, dat is in de buurt van Hilversum.

Inspiratie(bronnen)

Zoals geschreven volgde ik een opleiding regressie en reïncarnatie therapie. Met regressie, teruggaan naar de jeugd (in dit leven), werk ik nog altijd. Met reïncarnatie heb ik nooit gewerkt, omdat het voor mij persoonlijk "te vaag" is, waarmee ik niet wil zeggen dat het niet werkt, het werkt voor MIJ niet. Daarnaast ben ik me gaan verdiepen in andere zaken en heb veel cursussen gevolgd bij Phoenix in Utrecht. Dit instituut werkt met familieopstellingen. Zaken als: de kracht van de schaduw, de maskermaker, rouw / rouwverwerking en persoonlijke inzichten, stonden centraal. Tevens ben ik een week in Zuid-Duitsland geweest, bij Stephan Hausner, hij werkt met chronisch zieken in familieopstellingen. De kracht van het werken met en in een groep, kan voor sommige mensen van wezenlijk belang zijn.  

Daarnaast ben ik geïnspireerd geraakt door de inzichten van Susan Forward, die prachtige en heldere boeken schrijft. De boeken van Ingeborg Bosch, waarmee ik in aanraking kwam, toen ik al enkele jaren werkzaam was. Tijdens een lezing die ik gaf vroeg iemand mij: heb jij soms les gehad van Ingeborg Bosch. Ik had toen nog nooit van haar gehoord. Maar als psycholoog doet zij ongeveer hetzelfde als wat ik doe. Zij vanuit haar inzicht en opleiding en ik vanuit mijn eigen ervaring met de psychologie en mijn eigen opleiding. Tot slot heb ik ook meerdere workshops gevolgd bij Piet Weisfelt.

De reis van de held; 2016
Krijg inzicht in jouw eigen innerlijke angsten, zij belemmeren je in het dagelijkse leven. Hoe kom je daarvan los?

De Liefdesstrijd; 2016
We onderscheiden de oorlogsstrijd die alleen maar verliezers kent en de liefdesstrijd die enkel winnaars kent. Hoe leer je cliënten (veelal partners) de liefdesstrijd voeren i.p.v. oorlogsstrijd, oftewel mét elkaar strijden i.p.v. tégen elkaar.

Altijd aardig blijven; 2017
Boosheid hoort erbij, maar boosheid uiten doen we vaak niet. Waarom niet? Een belangrijke reden is de negatieve lading die ermee samen hangt. Hoe integreer je boosheid met liefde. Dit is van wezenlijk belang om een goede relatie met wie dan ook te onderhouden.

Een recente bron van inspiratie is het boek: 'houd me vast' van Dr. Sue Johnson. Het begint bij het kind, het zijn ratio en gevoel die ons verder helpen. Zij omschrijft hoe ik tegen het leven aankijk. Als we werken met de gevoelens die onder onze pijn verscholen liggen en die liefdevol met elkaar delen, leidt dat heel vaak tot een positieve oplossing in een slecht functionerende partnerrelatie.

Elisabeth Kübler-Ross, Wibe Veenbaas, Bert Hellinger, Eckhart Tolle, Stefan Hausner, Piet Weisfelt en vele anderen.

Ervaring, veiligheid en liefdevol

Copyright © 2013 Wilma Batenburg.  All Rights Reserved. In samenwerking met Kevin Wubbels.